táborový řád

Na tábor jezdíme proto, abychom si odpočinuli a užili si co nejvíce zábavy a odpočinku. Nikoliv proto, abychom se chovali ošklivě ke kamarádům a přebírali špatné návyky.

Proto správný chod tábora potřebuje pravidla. Uvádíme zde  několik důležitých pravidel, jejichž dodržování ze strany všech účastníků považujeme za nezbytné:

 • Táborník nikdy neopouští prostor tábora bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
 • Každý táborník je povinen uposlechnout pokynů kteréhokoliv z vedoucích a vedení tábora.
 • Denní program je závazný pro každého. Nikdo ho svým chováním nemá právo narušovat či jinak mařit.
 • Na jídlo, nástupy a hry přichází táborník vždy včas.
 • V celém areálu a jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu.
 • Táborník chrání majetek svůj, kamarádův i táborový před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned vedoucímu.
 • Důsledně chráníme veškerou přírodu při hrách v lese nebo jiném terénu.
 • Každý táborník dbá na svoji čistotu a hygienu.
 • Dobu poledního klidu využíváme k odpočinku, nikoliv běháním venku na ostrém slunci.
 • Po večerce a před budíčkem nikdo neruší spánek ostatních.
 • Táborník má přísný zákaz rozdělávání jakéhokoliv ohně.
 • Kdokoli a kdykoli by měl pocit, že má jakýkoli problém, tak může v jakoukoli hodinu zajít za vedoucím nebo vedením tábora a my mu rádi pomůžeme.
 • Každé poranění, zranění nebo jiné zdravotní problémy své či kamarádovy  (třeba klíště) musí okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě – i když mu to nepřipadá významné .
 • K jídlu nastupuje vždy všichni společně. Každý si bere jen to, co sní. Je zákaz vynášení talířů a příborů z kuchyně.
 • Oblékáme se vždy slušně a vhodně.
 • Na táboře a výletech dbá každý slušného vystupování a chování.
 • Za nedodržování a opakované porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím, za závažné porušení táborového řádu i vyloučením z tábora.
 • Pro všechny účastníky platí zákaz používání mobilního telefonu či jiných přístrojů, pokud to nemá domluveno s hlavním vedoucím.
 • Nikdy nepijeme vodu z neznámých studní a jiných zdrojů, ani nejíme nic, o čem nevíme, co to vlastně je (např. houby v lese).

V případě nejvyššího trestu, tedy vyloučení táborníka pro hrubé porušení táborového řádu bude bez náhrady za zbývající pobyt. Zákonný zástupce vyloučeného táborníka je povinen po dohodě s hlavním vedoucím si táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.

Návštěvy dětí během tábora nejsou možné.