program tábora

Připravit program pro táborníky není jednoduché a přípravě programu se věnuje velké úsilí během celého roku.

Den prolínají pohybové hry, nechybí kreativní činnost jako je kreslení, malování, ruční práce. Večerní program pak patří soutěžím či sportu. Pro mladší děti je připravena celotáborová hra. Táborníky také chceme vést k týmové hře, přátelství, smyslu pro poctivost.

Chybět nebudou ani výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí tábora či návštěvy památek a atrakcí.

katechismus

Naší snahou je především upevnit jejich vztah k Bohu, modlitbě a Mši svaté. Důležitou součástí dne je proto duchovní život – Mše svatá v tradiční formě římského ritu, výuka katechismu či modlitba růžence.

Protože je tábor zaměřen v první řadě na děti z věřících rodin, mají děti možnost poznat nové kamarády, které stejně jako oni vyrůstají v katolické víře a navštěvují tradiční Mši svatou.