starší děti a mládež

Při nástupu se odevzdá potvrzení bezinfekčnosti a prohlášení o zdravotním stavu účastníka, kartičku zdravotní pojišťovny a doplatí se zbytek částky.

Potvrzení bezinfekčnosti by nemělo být starší 2 dnů před datem začátku akce. V případě, že účastník užívá léky, nezapomeňte je při odjezdu předat vč. rozpisu dávkování. Potvrzení od lékaře (způsobilost) nevyžadujeme.

Přihláška nabývá platnosti zaplacením zálohy ve výši 1000.-Kč.  Po odeslání přihlášky prosím počkejte na potvrzení z naší strany (kvůli volnému místu) a poté teprve zaplaťte zálohu.

Jméno dítěte

Datum narození

Bydliště

Zákonný zástupce

Kontaktní email

Telefon:

Vaše poznámka či sdělení:

"Odesláním přihlášky souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů mého dítěte. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje dítěte budou použity na zajištění pobytu (dotace, pojištění, atd.) Zároveň uděluji souhlas se zveřejněním během tábora pořízených fotografií na webech pořádajících organizací."

captcha