starší děti a mládež

Při nástupu se odevzdá potvrzení bezinfekčnosti a prohlášení o zdravotním stavu účastníka, kartičku zdravotní pojišťovny a doplatí se zbytek částky.

Potvrzení bezinfekčnosti by nemělo být starší 2 dnů před datem začátku akce. V případě, že účastník užívá léky, nezapomeňte je při odjezdu předat vč. rozpisu dávkování. Potvrzení od lékaře (způsobilost) nevyžadujeme.

Přihláška nabývá platnosti zaplacením zálohy ve výši 1000.-Kč.  Po odeslání přihlášky prosím počkejte na potvrzení z naší strany (kvůli volnému místu) a poté teprve zaplaťte zálohu.

Jméno dítěte

Datum narození

Bydliště

Vaše poznámka či sdělení:

Zákonný zástupce

Kontaktní email

Telefon:

"Odesláním přihlášky souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů mého dítěte, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. Osobní údaje dítěte budou použity na zajištění pobytu ( pojištění atd. )."