Úvodní strana

Jednou z důležitých akcí pořádaných Kněžským bratrstvem svatého Petra (FSSP) je letní tábor. Tento tábor pořádáme společně s Katolickou farností Štětí nad Labem.

Letní tábor je pořádán jednak pro mladší děti od 7 do 12 let a pak pro starší děti a mládež od 13 do 17 let s tím, že tábor pro obě věkové skupiny se koná na stejném místě a ve stejný čas, ale obě skupiny mají vlastní program.

V letošním roce se tábor bude konat ve dnech 14. – 22. července 2018.